Letno poročilo 2022

Letno poročilo 2022

V letu 2022 smo izvedli 58 primerjalnih testov in preverili kakovost več kot 2.000 izdelkov, ki so na voljo v slovenskih trgovinah. Vse izdelke oziroma vzorce kupijo anonimno, kot običajni potrošniki, preizkusijo jih v akreditiranih laboratorijih.

Pri primerjalnem testiranju praviloma sodeluje več potrošniških organizacij, članic mednarodne organizacije za izvajanje potrošniških primerjalnih testov in raziskav ICRT (International Consumer Research & Testing). MIPOR je še posebej dejaven v skupini manjših potrošniških organizacij, združenih v Nordic Testing Group (NTG), v kateri so poleg Slovenije še Avstrija, Češka, Danska, Finska, Islandija, Kanada, Norveška in Švedska.

Skupaj s partnerji so v letu 2022 izvedli in vodili tudi dva testa, pri katerih so  sodelovali slovenski laboratoriji, in sicer test pohodniških hlač in čelnih svetilk.