Letno poročilo 2021

Letno poročilo 2021

V letu 2021 smo izvedli smo 60 primerjalnih testov in preverili kakovost kar 1.154 izdelkov, ki so na voljo v slovenskih trgovinah.

Slovenske laboratorije smo zaposlili tudi s petimi prehranskimi testi, katerih rezultate smo objavili samo v Sloveniji. Dolgoročno sodelovanje z domačimi laboratoriji je koristno za obe strani, saj tudi laboratoriji z njimi pridobivajo dragocene izkušnje s področja primerjalnega potrošniškega testiranja.

Revija je kot vir nepristranskih in strokovno podprtih informacij v 31 letih izhajanja pridobila zaupanje, tako med potrošniki, kot strokovno javnostjo. V reviji so bile objavljene vse najpomembnejše ugotovitve o testiranih izdelkih in storitvah, vključno s testnimi ocenami, podrobnosti o izvedenih testih pa redno objavljamo tudi na spletu.

Preberite na spletu: