Kako testiramo potrošniške organizacije

Kako testiramo potrošniške organizacije

Ker ima primerjalno testiranje, ki ga izvajamo potrošniške organizacije po vsem svetu, nekaj posebnosti, podajamo dodatne informacije o našem načinu dela. Pri primerjalnem testiranju se namreč strogo držimo pravil, ki jih je postavila organizacija ICRT (International Consumer Research & Testing), katere članica (ob več kot 40 potrošniških organizacijah z vsega sveta) je tudi Zveza potrošnikov Slovenije in ki skrbi za koordinacijo vseh primerjalnih testov potrošniških organizacij.

Anonimnost
Pomembna zapoved našega dela je, da testiramo anonimno, neodvisno od želja ali potreb ponudnikov, in nenapovedano – ponudnike (proizvajalce, zastopnike, …) o testu obvestimo šele potem, ko so že znani rezultati. Vse vzorce kupimo, in sicer kot navadni, povprečni potrošniki, kar pomeni, da na preizkusih sodelujejo izdelki takšne kakovosti, kot so tudi sicer na voljo končnim potrošnikom.

Strokovnost
Pri testiranju vedno sodelujemo z neodvisnimi strokovnjaki in akreditiranimi laboratoriji ter ostalimi neodvisnimi izvajalci (inštituti, skupine potrošnikov, …). Celoten potek testa sledi točno določenemu protokolu, pri testu mikrobiološko občutljivih živil pa postopamo še posebej skrbno, saj strogo zagotavljamo nepretrgano hladno verigo od odvzema vzorca do laboratorija. Imen laboratorijev in ostalih sodelavcev pri testu zaradi zagotavljanja njihove neodvisnosti ne razkrivamo javnosti.

Ocenjevanje
Kriteriji potrošniških organizacij so običajno strožji od tistih, ki jih postavljajo standardi in zakonodaja. Naša naloga namreč ni nadzor izdelkov, ki so naprodaj, ampak želimo po eni strani izpostaviti kakovostne izdelke, na drugi strani pa opozoriti na morebitna tveganja pri uporabi ali uživanju izdelkov, ki se na testu ne izkažejo najbolje, pri čemer upoštevamo najnovejša dognanja, ki v zakonodajo morda še niso prenesena.

Neodvisnost
Potrošniške organizacije se za posamezna testiranja odločamo samostojno, brez kakršnega koli vpliva zunanjih dejavnikov. Pri tem skrbno izbiramo partnerje (strokovnjake, inštitute, …), ki morajo biti popolnoma neodvisni in usposobljeni, naše publikacije pa so ene redkih, če ne sploh edine, v katerih ni komercialnih oglasov. To velja tako za objavo v revijah (v Sloveniji revija ZPStest), kot tudi na spletnih portalih.